Coppha thép

Bằng việc tăng cường số lần sử dụng nên giảm được giá thành xây dựng, tốc độ xây dựng nhanh và tránh những phí tổn khác. Hơn nữa việc quy chuẩn hóa kích thước và các phụ kiên Coppha nên việc quản lý đơn giản và thuận tiện.