Ván ép coppha

Các loại ván ép cốp pha phổ biến trong xây dựng ngày nay.

Ván ép coppha phủ phim: có 3 tiêu chuẩn: Eco Form, Prime Form, Premium Form

Ván ép coppha: Phù hợp dự án yêu cầu không cao hoàn thiện bề mặt và số lần tái sử dụng

Ván ép coppha đỏ: Phù hợp cho dự án không yêu cầu về thẩm mỹ bề mặt bê tông, rất hiệu quả kinh tế