Hệ giáo nêm

Hệ giáo nêm được thiết kế đặc biệt chắc chắn với hệ thống ống thép chịu lực nhằm làm tăng tính sử dụng tăng độ luân chuyển trong thi công do vậy làm tăng hiệu quả kinh tế cho nhà thầu.