Cột chống thép

Cột chống thép (cột chống đơn / cột chống xiên) là một loại cột vạn năng được sử dụng thích hợp với mọi yêu cầu cho việc chống đỡ trong các loại hình xây dựng