CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU HẠ LONG
Địa chỉ: Phường Giếng Đáy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh